Opodatkowanie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach Umowy 1 oraz Umowy 2