Zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy w transakcji łańcuchowej