Brak możliwości odliczenia podatku VAT, który zawierać się będzie w towarach i usługach nabytych w celu realizacji zadania.