Braku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności