Sankcje przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w przypadku płatności w ratach