Prawo do odzyskania w całości lub w części podatku naliczonego w związku z realizacją zadania