Odzyskanie w całości lub w części podatku naliczonego zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po zakończeniu