Obrót aromatami spożywczymi, czystym glikolem propylenowym, czystą gliceryną farmaceutyczną oraz ich mieszaninami z przeznaczeniem do celów innych niż do wykorzystania w papierosach elektronicznych