Opodatkowanie suszu tytoniowego wykorzystywanego do badań laboratoryjnych