Rozpoznanie świadczenia usługi z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego (know-how) oraz określenie miejsca świadczenia tej usługi