W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki