Prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług, które Wnioskodawca odsprzedaje