Brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla sprzedaży gruntu działki