Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „…”