W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT lub ubiegania się zwrot różnicy podatku w związku z realizacją grantu