Brak zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy dostawy urządzenia