Uznanie Wnioskodawczyni za podatnika zobowiązanego do uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży ww. nieruchomości