Opodatkowanie podatkiem VAT czynności udzielenia pożyczki przez Wnioskodawcę