Opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości, możliwość zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz w zakresie korekty podatku