Stawka podatku VAT dla rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków w przypadku miesięcznego rozliczania na podstawie wskazań indywidualnych liczników oraz na podstawie miesięcznego ryczałtu