Braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z faktur wystawionych przez Wykonawców/Dostawców w ramach zrealizowanego projektu pn.: (…)