Zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanych Budynkami nr 1, nr 2 i nr 3