Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. (…)