W zakresie ustalenia, czy Oddział może obniżać podstawę opodatkowania podatkiem bankowym, ustaloną na ostatni dzień miesiąca, o wartość kapitału Oddziału