Czy wydatki z kategorii A, poniesione na remont łazienek standardowych, należy uznać za wydatki o charakterze remontowym, a zatem koszty o charakterze pośrednim, wykazywane w dacie poniesienia?