Czy Spółka miała prawo do zastosowania stawki 9% do kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w 2019 r. w zakresie dochodów innych niż z zysków kapitałowych?