W zakresie skutków podatkowych związanych z wpłatą należności na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu nabycia materiałów szkoleniowych z licencją tzw. użytkownika końcowego