Drugim najważniejszym rynkiem energetycznym Unii Europejskiej, po rynku energii elektrycznej, jest rynek gazu ziemnego (lub inaczej gazu naturalnego, ang. natural gas, w skrócie NG). Integracja tego rynku, podobnie jak integracja rynku elektroenerge