Kryzys finansowy ujawnił wiele luk w systemach nadzorczych państw członkowskich, ale również – a może przede wszystkim – brak istnienia wspólnego i jednolicie regulowanego systemu nadzorczego na poziomie Unii Europejskiej A. Jurkowska-Zeidler, Nowe