Podstawowe znaczenie dla wytyczenia dozwolonych granic krytyki w sferze faktów ma analiza przepisów ogólnych dotyczących ochrony dóbr osobistych jednostki, z uwagi na które prawo do krytyki doznaje przewidzianych tymi przepisami ograniczeń. Należy po