Zgodnie z art. 94 ust. 1 PrAut fonogram jest to „pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu lub innych zjawisk akustycznych”.W prawie międzynarodowym także znajdziemy definicje fonogramu:„«fonogram» oznacza utrwalenie dźwięków artystyczn