Konwencja została otwarta do podpisu 17.3.2015 r. i weszła w życie 18.10.2017 r., po tym jak 18.4.2017 r. do Konwencji przystąpiła Szwajcaria. Pierwszym państwem, które ratyfikowało Konwencję był Mauritius 5.6.2015 r., drugim Kanada – 12.12.2016 r.U