Regulacja obowiązków informacyjnych banku zawarta w art. 31 i 32 UsłPłU w pewnym zakresie „nakłada” się na dotyczącą tych samych kwestii regulację przewidzianą w art. 728 KC. Zgodnie z § 1 tego ostatniego przepisu przy umowie zawartej na czas nieozna