Prawo dowodowe to część regulacji prawnej postępowania karnego poświęcona dowodom i procesowi dowodzenia. O dowodach traktują zarówno przepisy dotyczące kwestii, co może stanowić dowód w postępowaniu karnym, jak i przepisy regulujące przebieg procesu