Należy wyjaśnić, że zakaz konkurencji w spółce jawnej został unormowany w przepisach art. 56 i 57 KSH, które w związku z regulacją art. 89, 103 i 126 § 1 pkt 1 KSH znajdują zastosowanie do pozostałych typów spółek osobowych.Stosownie do treści art. 5