Podatek od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych

Do Sejmu został złożony poselski projekt ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych. W projekcie proponuje się objęcie podatkiem dużych koncernów cyfrowych (np. Facebook i Google). Nowe regulacje miałyby wejść w życie w 2022 r.

Praca zdalna w urzędach administracji publicznej

Obowiązują już przepisy dotyczące związanych z epidemią zmian dotyczących m.in. wprowadzające pracę zdalna w urzędach administracji publicznej do 4.12.2020 r.

35 milionów euro kary dla HiM za inwigilację pracowników

Mimo że RODO wprost przewiduje, że administracyjna kara pieniężna, która grozi za naruszenie kluczowych przepisów RODO może sięgać 20 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa nawet 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu, to kary przekraczające ten magiczny pułap 20 milionów zawsze szokują. Od maja 2018 roku zostało ich nałożonych w sumie cztery, kolejno na: 1) Google Inc. (50 mln euro), 2) British Airways (204,600,000 euro), 3) Marriot International, Inc (110,390,200 euro), 4) TIM (27,800,000 euro).

Zmiany dotyczące organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego

W dniu 14.10.2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 17.9.2020 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Ustawa wprowadza zmiany dotyczące organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego.

Body leasing a RODO zasady przetwarzania danych wynajmowanych pracowników

„Body leasing” to model współpracy, której przedmiotem jest udostępnianie pracowników lub współpracowników innemu przedsiębiorcy w zamian za określone wynagrodzenie. Body leasingu nie należy mylić z pracą tymczasową. Praca tymczasowa regulowana jest ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w której uregulowana została relacja pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem. Tymczasem instytucja body leasingu nie została sprecyzowana w żadnych przepisach.

Ministerialny projekt zmiany ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Na stronie internetowej Kancelarii Rady Ministrów, ukazał się informacja, że na wniosek Ministra Sprawiedliwości, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

Sejm przesłał do Senatu uchwaloną ustawę o doręczeniach elektronicznych. Ustawa dokonuje nowelizacji szeregu ustaw, w tym także KPA.

Dostęp do informacji publicznej nie może dotyczyć prywatnego interesu

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być podstawą do otrzymania informacji we własnej sprawie.

Cyfryzacja podczas pandemii

Komunikat MC: Tylko w tym roku 3 352 227 Polaków założyło profil zaufany (PZ). To 42% wszystkich aktywnych PZtów. Ostatnie miesiące to jednak nie tylko rosnące zainteresowanie e-administracją, ale i nowe e-usługi, aplikacje oraz inne działania odpowiadające na cyfrowe potrzeby Polaków.

Aplikacja służąca zgłaszaniu przestępstw będzie śledzić COVID-19

Citizen to aplikacja służąca przekazywaniu – często niepotwierdzonych – raportów dotyczących przestępstw w okolicy. Jej nowym zastosowaniem stanie się śledzenie kontaktów w związku z pandemią koronawirusa.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych