Łatwiejszy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Karnego

Od 12.2.2021 r. obowiązują zmiany w przepisach o Krajowym Rejestrze Karnym (dalej: KRK), które umożliwiają niektórym podmiotom uzyskanie danych z KRK także na ich żądanie.

Wniosek o zameldowanie trzeba przekazać niezwłocznie

Wojewoda nie może czekać aż wpłynie skarga na bezczynność, żeby przekazać wniosek o zameldowanie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (II SAB/Bk 120/20, Legalis).

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym – zakres zastosowania przepisów ochronnych

9 lutego 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którą organ prowadzący postępowanie karne ustali okoliczności sprawy, w szczególności dotyczące właściwości i warunków osobistych pokrzywdzonego, a także rodzaju i rozmiaru ujemnych następstw przestępstwa, w celu zastosowania przepisów ochronnych (m.in. przesłuchania na odległość, przepisów dotyczących świadka anonimowego, wyłączenia obecności oskarżonego podczas przesłuchania itd.).

WSA rozstrzygnął, jakie kompetencje ma osoba pełniąca obowiązki kierownika urzędu

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że pracownik pełniący obowiązki może wydawać decyzje administracyjne, a nawet więcej – ma takie same kompetencje jak kierownik urzędu (II SA/Sz 599/20, Legalis).

Nowe kompetencje dla rady gminy w zakresie ustalania wzorów wniosków o dodatek mieszkaniowy

19 stycznia 2021 r. wejdzie w życie ustawa z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11). Ustawa ta zmienia wiele różnych aktów prawnych powiązanych z ogólną problematyką budownictwa mieszkaniowego. Wśród zmian są akty prawne począwszy od rangi kodeksów po zwykłe ustawy. Co istotne, z niektórymi z tych zmian będą miały bezpośrednią styczność jednostki samorządu terytorialnego, a zasadniczo chodzi w tym zakresie o gminy oraz konieczność określania przez nie wzorów wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Możliwe nowe wydatki budżetowe po wprowadzeniu młodzieżowej rady gminy

Na stronie RCL pojawił się projekt ustawy z 30.12.2020 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz niektórych innych ustaw. Planowane zmiany dotyczą doprecyzowania sposobu tworzenia i funkcjonowania młodzieżowej rady gminy

Program Senior+ na lata 2021–2025

Od 12.1.2021 r. obowiązuje uchwała ustanawiająca wieloletni program „Senior+” na lata 2021–2025.

Wzory zaproszeń dla cudzoziemców

24.2.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzory dotyczące zaproszeń dla cudzoziemców.

Doręczenia elektroniczne

Dnia 1.7.2021 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy regulującej zasady m.in. doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, a także świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

Zarząd koła łowieckiego a obowiązek udostępniania informacji publicznej

Zarząd koła łowieckiego jest organem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności