Uchwała w sprawie Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Zapewnienie dzieciom bezpłatnego transportu i opieki do właściwej placówki realizującej przygotowanie przedszkolne

Zapewnienie dzieciom bezpłatnego transportu i opieki do właściwej placówki realizującej przygotowanie przedszkolne, należy do obowiązków gminy, podobnie jak zwrot kosztów przejazdu dziecka, jeżeli to rodzice zapewniają dowóz dzieci we własnym zakresie. W związku z tym, dokonywany przez urząd miasta zwrot tych kosztów nie skutkuje powstaniem przychodu.

Szczególne zasady obsadzania stanowisk dyrektorów jednostek systemu oświaty – zmiany od 6.2.2021 r.

W dniu 6.2.2021 r. weszły w życie szczególne zasady dotyczące powierzania stanowisk dyrektorów w okresie do 1.9.2021 r.

Monitoring karier absolwentów szkół ponadpodstawowych – projekt zmian

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów ustawy Prawo oświatowe, przewidującej m.in. wprowadzenie systemu monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych

Zmiany co do kolejności szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 oraz zwolnienia z obowiązku kwarantanny osób przekraczających granicę RP

Od 23.1.2021 r. obowiązują zmiany co do kolejności szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 oraz zwolnienia z obowiązku kwarantanny osób przekraczających granicę RP.

Zmiana zasad prowadzenia nauczycielskiego postępowania dyscyplinarnego

Z dniem 19.1.2021 r. weszły w życie zmiany mające na celu udoskonalenie nauczycielskiego postępowania dyscyplinarnego w zakresie informowania o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą

Od 1.1.2021 r. obowiązują przepisy dotyczące uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą. Zmiany dotyczą nauczycieli języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, którzy pracują w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub uczą tych przedmiotów w innych formach nauczania prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą

Zmieniono „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Opublikowano zmianę uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Zmiana zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2021 r.

21.12.2020 r. opublikowane zostały nowe przepisy, które będą stanowić podstawę do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 r. na podstawie specjalnie w tym celu przygotowanych wymagań egzaminacyjnych. Rozwiązanie to ma stanowić odpowiedź na konieczność przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w okresie trwającej epidemii. Rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie 22.12.2020 r.

Stawka 0% VAT dla towarów przekazywanych placówkom oświatowym

Od 9.12.2020 r. obowiązuje rozporządzenie wprowadzające na okres trwania stanu epidemicznego w Polsce stawkę 0% VAT dla niektórych towarów przeznaczonych dla placówek oświatowych.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności