Niższe składki ZUS bez limitu. Planowana reforma składkowa

Po uchwaleniu tzw. Małego ZUS-u, jego pomysłodawca idzie o krok dalej. Kolejnym etapem reformy składkowej miałoby być obniżenie składek ZUS dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na poziom przychodów.

Nowe zasady funkcjonowania jednostek oświaty w okresie epidemii

W dniu 3.5.2021 r. weszło w życie kolejne rozporządzenie określające zasady funkcjonowania jednostek oświaty w okresie epidemii COVID-19. Główną zmianą w porównaniu do poprzednich przepisów jest umożliwienie nauki stacjonarnej w klasach I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju

Pakiet SLIM VAT 2 – bilety jako faktury

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia zmieniającego zasady uznawania biletów za faktury. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom wielu przewoźników i realizacja postulatów zgłaszanych na forum dialogu Ministerstwa Finansów z biznesem. To również pierwsza ze zmian wdrażanych do systemu podatkowego w ramach pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług – SLIM VAT 2.

Od 1.5.2021 r. obowiązkowa legalizacja wyrobów nowatorskich i płynu do e-papierosów

Jeszcze tylko do 30.4.2021 r. trwa okres zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, względem których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał do 31.12.2020 r. W związku z tym od 1.5.2021 r. wszystkie tego rodzaju produkty będą musiały być oznaczone podatkowym albo legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Czynny żal, dotyczący np. schematów podatkowych i cen transferowych, złóż do urzędu skarbowego

Podatnicy, którzy nie wywiązali się z obowiązku podatkowego, dotyczącego m.in. informacji o schematach podatkowych (MDR) lub o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P), mogą złożyć tzw. czynny żal. Składają go do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Mogą to łatwo zrobić dzięki usłudze dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.

Od 26.4.2021 r. rusza nauczanie hybrydowe w klasach I-III szkół podstawowych w 11 województwach

Minister Edukacji i Nauki podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zakłada ona m.in. rozpoczęcie nauki w systemie hybrydowym w klasach I-III szkół podstawowych w wybranych województwach. W pozostałym zakresie nauczanie zdalne zostało przedłużone do 2.5.2021 r.

Czwarta transza pomocy branżowej ruszy w dwóch terminach

O dofinansowanie do pensji i dotację na bieżące koszty będzie można się ubiegać od 26.4.2021 r. Zwolnienie ze składek i świadczenie postojowe będą dostępne od 4.5.2021 r. Wydłużyły się też terminy składania wniosków i zwiększyła liczba branż, które mogą skorzystać ze wsparcia finansowego.

Nowe wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w okresie epidemii

W dniu 20.4.2021 r. resort edukacji wydał wytyczne dotycząc zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. w związku z trwającą epidemią COVID-19

Projekt nowelizacji rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na podręczniki w 2021 r.

Na stronie RCL zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

Przedszkola wracają od 19.4.2021 r. do zajęć stacjonarnych

Z dniem 19.4.2021 r. wchodzą w życie przepisy pozwalające na prowadzenie zajęć w przedszkolach w formie stacjonarnej. Pewne zmiany dotyczą również prowadzenia zajęć sportowych w szkołach, czy zasad kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności