System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

Przewidziane zmiany w ustawie mają zagwarantować nowoczesny i efektywny pobór opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych. Ma się to dokonać przez utworzenie m.in. podstaw prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) służącego poborowi opłaty elektronicznej opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego. Zmiany mają wejść w życie 1.7.2020 r.

Obecny system poboru opłaty elektronicznej wymaga, przeznaczonych wyłącznie do tego celu, urządzeń pokładowych oraz osobistego stawiennictwa w punkcie obsługi i przedłożenia kompletu dokumentów w celu zwarcia umowy.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że proponowane rozwiązania zapewniają w pełni elektroniczny proces obsługi oraz ograniczenie obowiązków korzystających z dróg publicznych, również dzięki wykorzystaniu danych będących w posiadaniu administracji w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Po zmianach korzystający z dróg publicznych otrzymają możliwość wyboru urządzeń służących do przekazywania danych geolokalizacyjnych do nowego systemu. Przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie systemów geolokalizacyjnych dla przedsiębiorców transportowych umożliwi się rozszerzenie zakresu usług o możliwość obsługi w zakresie uiszczania opłaty elektronicznej. Jednocześnie zagwarantowana zostanie możliwość korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej do uiszczania opłaty elektronicznej.

Zadania związane z poborem opłaty elektronicznej i opłaty za autostrady ma przejąć szef KAS w celu konsolidacji zadań administracji w obszarze poboru danin i opłat oraz ograniczenia kosztów wdrożenia nowego systemu po stronie administracji ze względu na wykorzystanie doświadczeń i komponentów technicznych systemu SENT.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności