Realizacja recept w wersji papierowej – zmiana rozporządzenia w sprawie recept

Z dniem 14.9.2018r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 11.9.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. poz. 1773). W rozporządzeniu doprecyzowano, że dane zamieszczone na recepcie wystawionej w postaci papierowej nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.

Ponadto w przypadku wytworzenia Dokumentu Realizacji Recepty dla recepty papierowej zakres danych jest węższy gdyż część danych znajdujących się na recepcie nie jest automatycznie przenoszona z recepty do Dokumentu Realizacji Recepty z uwagi na jej papierową postać.

W rozporządzeniu poszerzono również katalog wyjątków dotyczących możliwości realizacji recept w postaci papierowej, określając jej realizację m.in. w przypadku, gdy recepta pod względem graficznym, jej rozmiaru lub kształtu nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny oraz poprzez możliwość określenia adresu pacjenta przez osobę wydającą na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę lub jej oświadczenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności