Zamówienia publiczne

Moduł uwzględnia treści dla wydziałów inwestycji, zamówień publicznych, w których odbywa się przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, sporządzenie dokumentacji (SIWZ, protokół postępowania), ocena oferty, wybór wykonawcy, zawarcie umowy.  

Poradnia ekspercka

W ramach modułu zamówienia publiczne działa poradnia ekspercka. Pozwala na zadawanie ekspertom pytań np. z zakresu trybów przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Więcej o poradni >>

Treści dostępne w module Zamówienia publiczne:

  • praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu prawa zamówień publicznych;
  • komplet poradników z zakresu zamówień publicznych, m.in.: „Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych” (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki), „Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych” (H. Wolska), „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – na usługi lub dostawy i roboty budowlane” (A. Gawrońska-Baran), „Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” (A. Hryc-Ląd, A. Smerd);
  • komplet komentarzy, m.in. do ustawy Prawo zamówień publicznych (J. Pieróg), do unijnej dyrektywy w sprawie udzielania koncesji oraz w sprawie zamówień publicznych (red. J. Pawelec), „Prawo budowlane i nieruchomości” (R. Tymiec, D. Kurek);
  • opinie z czasopisma „Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych”, „Zamówienia Publiczne DORADCA”;
  • orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych. 

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności