Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Moduł ułatwia realizację zadań jednostek samorządowych urzędnikom, pracownikom spółek komunalnych związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, m.in. gospodarką mieszkaniową, utrzymaniem porządku i czystości, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, energię i ciepło, drogami publicznymi, transportem zbiorowym. Przeznaczony także dla urzędników zajmujących się m.in. ochroną środowiska i przyrody.

Poradnia ekspercka

W ramach modułu gospodarki komunalnej działa poradnia ekspercka. Pozwala na zadawanie ekspertom pytań np. z zakresu gospodarki wodnej, odpadów.

Więcej o poradni >>

Treści dostępne w module Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

  • praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;
  • komplet poradników, m.in.: „Nowe prawo wodne. Najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych” (K. Filipek, M. Kucharski, P. Michalski), „Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych” (H. Wolska), „Sprawozdania o odpadach komunalnych. Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych” (M. Brzóska, T. Kaczmarek), „Zieleń w gminie” (A. Kiepas-Kokot);
  • komplet komentarzy, m.in.: „Prawo wodne. Zgoda wodnoprawna, art. 388 i in.” (red. M. Tomaszewska), „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody” (D. Danecka, W. Radecki), „Prawo energetyczne” (red. M. Kuliński);
  • orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
  • opinie z czasopisma „Nieruchomości”.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych