Partnerzy i współpraca

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/Aspekt-logo.jpg

Kadra firmy ASPEKT od 2002 r. wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom kierowników i pracowników jednostek sektora finansów publicznych, świadcząc szkolenia, usługi doradcze i kontrolne oraz przygotowanie i pomoc we wdrożeniu dokumentów i instrukcji niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

aspektpw.pl

 

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/ODO-24.jpg

 

ODO 24 sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą. Dostarcza nowoczesne, elastyczne i kompleksowe rozwiązania pomagające zapewnić zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych. 

odo24.pl

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/KKFS.jpg

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy z całej Polski organizuje Krajowy Kongres Forów Sekretarzy. Jest on przedsięwzięciem skierowanym do sekretarzy z wszystkich województw. Jego podstawowym celem jest integracja tego środowiska i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk lokalnego zarządzania.

kongressekretarzy.pl

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2015/10/IRM.png

Instytut Rozwoju Miast jest jednostką naukową, podległą Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa, prowadzącą działalność badawczą m.in. w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji oraz szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego. Projekty realizowane przez Instytut swoim zasięgiem obejmują zarówno skalę krajową, regionalną i lokalną, jak również międzynarodową.

irm.krakow.pl

 

 

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/idg-kleks.png

 

IDG Polska wchodzi w skład International Data Group (IDG), globalnego lidera w zakresie działań marketingowych dedykowanych firmom technologicznym. Dzięki globalnej sieci mediów, informacje docierają do 280 milionów nabywców w 97 krajach. Rozwiązania IDG Polska są w pełni dopasowane do potrzeb i oczekiwań konkretnych klientów, umożliwiając im uzyskanie optymalnych rezultatów sprzedażowych i wysokie ROI (Return of Investment).

 

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/SWBN.png

 

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) zajmuje się upowszechnianiem wartości patriotycznych nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i skupia osoby identyfikujące się z problematyką bezpieczeństwa narodowego.

 

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/logotyp_podst.jpg

 

„Gromek i Partnerzy” Kancelaria Radców Prawnych specjalizuje się m. in.
w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego nieruchomości i środowiska, zagadnień rynku finansowego, restrukturyzacji wierzytelności, pozyskiwania finansowania, transakcji M&A, doradztwa prawnego dotyczącego IT.

giplegal.pl

 

 

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2017/12/Logo_Asset_72dpi.jpg

Spółka Asset Nieruchomości jest profesjonalnym zarządcą nieruchomości świadczącym usługi w zakresie zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, portfeli inwestycyjnych nieruchomości, doradztwa na rynku nieruchomości.
Prowadzimy szkolenia z zakresu inwestowania i zarządzania nieruchomościami.

asset-nieruchomosci.pl

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2019/08/BPPLegal-logo.jpg

Kancelarią BBP Legal - zarządza dwójka doświadczonych specjalistów - radca prawny Małgorzata Brzóska oraz adwokat Filip Poniewski. Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów publicznych oraz prywatnych i (grup kapitałowych w tym holdingu) w szczególności w zakresie ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami. Prawnicy Kancelarii na bieżąco wspierają działy HR oraz działy zakupów udzielając bieżących porad prawnych, sporządzając umowy oraz reprezentując klientów w licznych postępowaniach sądowych i administracyjnych.

bbplegal.pl

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/SAS.png


Miesięcznik „Serwis Administracyjno-Samorządowy”
to ceniony ogólnopolski specjalistyczny poradnik informacyjno-prawny dla gmin, powiatów i województw, wydawany od 20 lat i zapewniający profesjonalne, indywidualne wsparcie prawne dla samorządów. Szczególną pozycję w piśmie zajmują praktyczne porady oraz przykłady rozwiązań problemów prawnych, pojawiających się w codziennej pracy urzędów.

doradcasamorzadu.pl

 

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/jawnosc.png

 

 

Portal Jawnosc.pl poświęcony jest zagadnieniu dostępu do informacji publicznej. Jego celem jest upowszechnianie idei jawności życia publicznego, w szczególności dostępu do informacji publicznej. Wszystkie nasze działania opieramy na założeniu, że każde prawo, tak i konstytucyjne prawa do informacji ma swoje granice.

jawnosc.pl

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/07/nowczesnekadry_3_-maly.jpg

Firma doradczo-szkoleniowa założona przez prawnika z wieloletnim doświadczeniem, zdobywanym w Państwowej Inspekcji Pracy i Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką prawa pracy, a jej usługi obejmują audyty kadrowo-płacowe, pomoc w wyborze i wdrażaniu oprogramowania z obszaru HR, opinie prawne, pomoc w kontroli PIP i bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy.

nowoczesnekadry.com

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2015/10/IRM2.png

Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM to przedsięwzięcie realizowane przez Instytut Rozwoju Miast w odpowiedzi na przyjęcie w 2015 roku przez Radę Ministrów długo oczekiwanego dokumentu strategicznego pn. Krajowa Polityka Miejska 2023. Głównym celem OPM IRM jest wsparcie samorządów oraz władz regionalnych i krajowych w procesie zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi oraz udzielanie fachowego wsparcia we wdrażaniu i operacjonalizacji założeń KPM.

 

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/Logo-KSOIN.jpg

 

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) zajmuje się m.in.: upowszechnianiem wiedzy nt. bezpieczeństwa informacji, popularyzacją systemu i zasad ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych oraz innych prawnie chronionych, wspieraniem działalności społecznej i zawodowej pracowników pionów ochrony.

 

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/EGITIM.png

 

Firma zajmuję się doradztwem oraz szkoleniami skierowanymi dla Pracowników JST, zakładów budżetowych oraz NGO. Dostęp do sprawdzonej wiedzy gwarantuje zespół Praktyków, który tworzą m.in. pracownicy: Ministerstw, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Rzecznicy dyscypliny finansów publicznych oraz Eksperci Biura Analiz Sejmowych.

egitim.pl

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2015/10/LexCertus_logo_LOGOTYP.png

 

LexCertus Kancelaria Radców Prawnych Żelazna i Tejszerska-Siwińska s.c. świadczy profesjonalną pomoc prawną krajowym i zagranicznym osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, w szczególności z zakresu rynku nieruchomości, obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych, prawa spółek, prawa korporacyjnego oraz prawa pracy,

lexcertus.pl

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2018/05/omnimodo_logo_claim-2.png

Omni Modo Sp. z o.o. to zespół ekspertów zajmujących się ochroną danych osobowych, oraz bezpieczeństwem informacji. Zaufanie klientów zdobywają od 14 lat. Ich specjalnością jest przygotowywanie firm do wdrożenia GDPR/RODO, opracowywanie dokumentacji zgodniej z RODO, audyty, szkolenia.
Do Omni Modo należą też dwa portale: GDPR.pl oraz e-ochronadanych.pl

omnimodo.com.pl

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności