Ogólnopolskie forum księgowych JST oraz ich jednostek organizacyjnych

C.H.Beck zaprasza na jedyną konferencję, podczas której w jednym miejscu kompleksowo omówione zostaną najważniejsze problemy księgowe jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych!

Unikalna formuła: wykłady + specjalistyczne ścieżki tematyczne.

2 dni kompleksowej wiedzy o zmianach w finansach publicznych!

Konferencja zostanie uroczyście otwarta przez skarbnika miasta Łódź Krzysztofa Mączkowskiego.
 
Dzień I 
 
W części wspólnej omówimy najważniejsze zmiany w ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy (dotyczące klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad rachunkowości, WPF-u, itd.) oraz zmiany w innych ustawach ( ustawa o VAT, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) i przedstawimy wpływ tych zmian na ewidencję księgową i sprawozdawczość. Ponadto, w tej części przedstawiciele samorządów, RIO oraz NIK przedstawią wyjaśnienia odnoszące się do bieżących problemów rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
Pierwszy dzień Konferencji będzie okazją, by podzielić się doświadczeniami z zakresu sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, w kontekście obowiązku sprawozdawczego za 2019 rok, oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych (w tym zakres stosowania KSR 11).


Dzień II
Drugiego dnia konferencji dowiesz się o specyficznych zagadnieniach występujących w Twojej jednostce.
Podczas tego dnia skoncentrujemy się na omówieniu specyficznych zagadnień z zakresu księgowości występujących w danych jednostkach/działach. W tym dniu zorganizowaliśmy pięć odrębnych ścieżkach tematycznych* skierowanych do: 
 
  • księgowych jednostek oświatowych oraz CUW’ów, 
  • księgowych zakładów budżetowych.
  • skarbników, 
  • specjalistów ds. podatków, 
  • księgowych pomocy społecznej, 
 

*Każdy uczestnik drugiego dnia konferencji, może swobodnie uczestniczyć w dowolnym wykładzie z każdej ścieżki tematycznej.

Więcej informacji i zapisy na Konferencję>>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności