Właściciele domów, którzy planują przedsięwzięcie termomodernizacyjne, łatwo mogą wpaść w pułapkę. Nie wszystkie wydatki poniesione przez nich na ocieplenie budynku można odliczyć.

Przekonała się o tym podatniczka, która chce w 2019 r. zainstalować żaluzje zewnętrzne do wszystkich okien w domu jednorodzinnym stanowiącym jej współwłasność. Wyjaśniła, że przyczyni się to do docieplenia budynku zimą oraz ochroni przed wysoką temperaturą zewnętrzną latem. Zapytała, czy w zeznaniach podatkowych za 2019 r. i następnych będzie mogła odliczyć te wydatki na podstawie faktur.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że kobieta nie skorzysta z ulgi, ponieważ nie są spełnione warunki. Wyjaśnił, że obowiązująca od początku 2019 r. ulga pozwala odliczyć nakłady poniesione przez właścicieli domów jednorodzinnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne do limitu 53 tys. zł. Wykazuje się je w zeznaniu rocznym. Dotyczy to jednak tylko wydatków wprost wymienionych w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU z 2018 r., poz. 2489).

Dyrektor KIS wyjaśnił, że w części 1 w punkcie 14 rozporządzenia została wskazana „stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne”. Nie dotyczy to żaluzji zewnętrznych, bo stolarka okienna to po prostu okna, natomiast rolety zewnętrzne stanowią odrębny system. Nie ma przy tym znaczenia, że chronią przed utratą ciepła.

Z kolei w części 1 w punkcie 15 rozporządzenia zostały wskazane „materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu”. Ten punkt także nie dotyczy żaluzji zewnętrznych.

„Poniesione przez wnioskodawczynię wydatki nie będą się mieściły w zakresie ulgi termomodernizacyjnej, gdyż nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju” – podsumował dyrektor KIS w interpretacji.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT3.4011.376.2019.2.MH