Likwidacja pobierania odsetek od zaległych odsetek od pożyczek udzielanych przez instytucje kredytowe

Od 15.2.2019 r. obowiązuje zmiana w KC wprowadzona ustawą z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 80) wprowadzająca likwidację nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie naliczania odsetek od zaległych odsetek na podstawie art. 482 § 2 ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.; dalej: KC).

Kodeks cywilny ustanawia zakaz umawiania się z góry o zapłatę odsetek od zaległych odsetek, czyli zakaz stosowania tzw. anatocyzmu (art. 482 KC). Jednak przewiduje trzy wyjątki od zakazu anatocyzmu. Pierwszy dotyczy przypadku, gdy strony umówiły się, już po powstaniu odsetek, na ich kapitalizację, a drugi wyjątek dotyczy kapitalizacji dokonanej po wytoczeniu powództwa o zaległe odsetki (art. 482 § 1 KC). Trzeci wyjątek ma charakter podmiotowy i odnosi się do instytucji kredytowych, bowiem zgodnie z art. 482 § 2 KC, dopuszczalne jest pobieranie odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Przepis ten w nieuzasadniony sposób uprzywilejowywał instytucje kredytowe w zakresie naliczania odsetek od zaległych odsetek. Wprowadzona nowelizacja uchyla art. 482 § 2 KC, a tym samym znosi ten nieuzasadniony przywilej instytucji kredytowych. Przy czym przepisy przejściowe przewidują, że do odsetek należnych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli przed 15.2.2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności