Komunikat MR: Nabór wniosków na dotacje dla organizacji przedsiębiorców w 2020 r.

Celem projektu „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych” jest zapewnienie silniejszej reprezentacji interesów polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie polskich osiągnięć za granicą i wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami. Ministerstwo Rozwoju oczekuje, że działania te przyczynią się do wzrostu proeksportowego charakteru polskiej gospodarki.

W ramach projektu, udzielone zostaną - organizacjom zrzeszającym polskich przedsiębiorców - dotacje na częściowe opłacenie składek członkowskich wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych.

Beneficjenci zobowiązani będą do złożenia sprawozdań końcowych zawierających rozliczenie finansowe otrzymanych dotacji oraz informacje o podjętych działaniach i rezultatach tychże działań w 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego projektu realizowanego w 2020 roku znajdziesz „tutaj” (patrz: https://www.gov.pl/web/rozwoj/dotacje-dla-organizacji-przedsiebiorcow - przyp. red.)


Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/nabor-wnioskow-na-dotacje-dla-organizacji-przedsiebiorcow-w-2020-r 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności