Jak pobudzić zakażoną gospodarkę? Europejskie propozycje

Ministrowie omówili działania, które mają pomóc w osłonie gospodarek państw członkowskich w czasie wychodzie z kryzysu. Blisko finalizacji są prace nad zwiększeniem wykorzystania elastyczności wykorzystania budżetu UE. Po wprowadzeniu zmian łatwiejsze będzie wykorzystanie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Dzięki temu łatwiejszy będzie transfer niewykorzystanych środków między funduszami w celu sfinansowania działań w obszarach i sektorach najbardziej dotkniętych kryzysem.

Akceptację ministrów zyskała też propozycja stworzenia instrumentu pożyczkowego, który pomoże chronić miejsca pracy i chronić przed bezrobociem pracowników, zatrudnionych na podstawie różnego rodzaju umów. To byłaby dodatkowa pomoc finansowa, uzupełniająca środki krajowe.

W pomoc włącza się też Europejski Bank Inwestycyjny – jego propozycje omówili także ministrowie. Propozycja banku obejmuje stworzenie paneuropejskiego systemu gwarancyjnego, który pozwoliłby na zwiększenie wsparcia finansowego dla sektora prywatnego. Pomoc byłaby skierowana do podmiotów, które wykazują rentowność w perspektywie długoterminowej, a także spełniają kryteria dla udzielenia pożyczek na rynku komercyjnym. Pandemia spowodowała jednak, że mają problemy ekonomiczne.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności