IBPBI/1/415-452/10/AP – Interpretacja indywidualna z dnia 19-07-2010