Gmina wystawi PIT-8C tylko w razie faktycznej wypłaty odszkodowania

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5.2.2018 r. (0111-KDIB2-3.4011.300.2017.1.KB).

Sprawa dotyczyła toczącego się przed sądem postępowania przeciwko gminie o zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych . Roszczenie odszkodowawcze wobec gminy przysługuje właścicielowi. Zatem jeżeli właścicieli jest kilku, wówczas przychody i koszty powinny być określone proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w nieruchomości wspólnej. Współwłaściciele otrzymali pismo z urzędu miasta z informacją o toczącym się postępowaniu z tytułu wypłaty odszkodowania oraz o możliwości przyłączenia się do postępowania. Z tego uprawnienia skorzystała tylko część współwłaścicieli. Sąd wydał wyrok, w którym przyznał odszkodowanie osobom wskazanym w tym wyroku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że: „(…) w przypadku gdy inni współwłaściciele nie zostaną wskazani w wyroku sądu i nie otrzymają faktycznie świadczenia, bowiem osoby te nie były uprawnione do otrzymania przedmiotowego odszkodowania lub też mimo uprawnienia, takiego odszkodowania nie otrzymały [nie przystąpiły do postępowania sądowego i nie otrzymały odszkodowania], to po ich stronie nie powstanie przysporzenie finansowe, a tym samym nie uzyskają (…) przychodu podlegającego opodatkowaniu. Oznacza to, że Urząd Miasta nie ma podstawy do wystawienia informacji PIT-8C tym osobom. Nawet fakt dostarczenia informacji o danych oraz wysokości udziałów pozostałych współwłaścicieli nie zmieni sytuacji, bowiem Urząd Miasta dokona wypłaty świadczenia na podstawie posiadanego wyroku sądu osobie wskazanej w tym w wyroku (…), a pozostali współwłaściciele nie uzyskają od Urzędu Miasta żadnego świadczenia, zatem nie uzyskają z tego tytułu przysporzenia”. Oznacza to, że PIT-8C otrzymają tylko te osoby, które faktycznie otrzymały od gminy przysądzone im odszkodowanie .
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności