Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5.2.2018 r. (0111-KDIB2-3.4011.300.2017.1.KB).

Sprawa dotyczyła toczącego się przed sądem postępowania przeciwko gminie o zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych . Roszczenie odszkodowawcze wobec gminy przysługuje właścicielowi. Zatem jeżeli właścicieli jest kilku, wówczas przychody i koszty powinny być określone proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w nieruchomości wspólnej. Współwłaściciele otrzymali pismo z urzędu miasta z informacją o toczącym się postępowaniu z tytułu wypłaty odszkodowania oraz o możliwości przyłączenia się do postępowania. Z tego uprawnienia skorzystała tylko część współwłaścicieli. Sąd wydał wyrok, w którym przyznał odszkodowanie osobom wskazanym w tym wyroku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że: „(…) w przypadku gdy inni współwłaściciele nie zostaną wskazani w wyroku sądu i nie otrzymają faktycznie świadczenia, bowiem osoby te nie były uprawnione do otrzymania przedmiotowego odszkodowania lub też mimo uprawnienia, takiego odszkodowania nie otrzymały [nie przystąpiły do postępowania sądowego i nie otrzymały odszkodowania], to po ich stronie nie powstanie przysporzenie finansowe, a tym samym nie uzyskają (…) przychodu podlegającego opodatkowaniu. Oznacza to, że Urząd Miasta nie ma podstawy do wystawienia informacji PIT-8C tym osobom. Nawet fakt dostarczenia informacji o danych oraz wysokości udziałów pozostałych współwłaścicieli nie zmieni sytuacji, bowiem Urząd Miasta dokona wypłaty świadczenia na podstawie posiadanego wyroku sądu osobie wskazanej w tym w wyroku (…), a pozostali współwłaściciele nie uzyskają od Urzędu Miasta żadnego świadczenia, zatem nie uzyskają z tego tytułu przysporzenia”. Oznacza to, że PIT-8C otrzymają tylko te osoby, które faktycznie otrzymały od gminy przysądzone im odszkodowanie .