Dotacje oświatowe

  • Poradnik omawia zasady ustalania, udzielenia i wykorzystania dotacji oświatowych. Uwzględnia liczne zmiany obowiązujące od 1.1.2019 r. oraz 1.9.2019 r. Dotyczą one m.in. zasad finansowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych; maksymalnego limitu środków z dotacji które można przeznaczyć na wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę; wydatków z dotacji na uczniów niepełnosprawnych oraz uchwał dotacyjnych.
  • Głównym celem zmian jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Wprowadzane już w 2019 r. zmiany dotyczą również szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne bądź prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. Dzięki publikacji dowiedzą się Państwo m.in.: jak bezbłędnie obliczyć kwotę dotacji w roku 2019, jaką metodą obliczyć od 1.1.2019 r. dotacje na 6-letnie niepełnosprawne dziecko lub, co robić w przypadku, gdy kontrolowana placówka odmówi okazania dokumentów podczas kontroli bądź w ogóle nie wpuści kontrolerów.
  • Pozycja przeznaczona dla praktyków zajmujących się tematyką udzielania i wykorzystywania dotacji oświatowych, a także dla wszystkich zainteresowanych zmianami przepisów od 2019 r.

 

Fragment tekstu z poradnika:

1. Zakres i tryb przeprowadzania kontroli
1.1. Zakres kontroli – uwagi ogólne

Prawo kontrolowania przez JST dotowanych jednostek oświatowych zostało wprowadzone do OświatU przez ZmOświatU09. Kontrola nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem JST. Wiele JST spotkało się jednak z zarzutem NIK dotyczącym nieskorzystania z tego uprawnienia. Wskazane jest mimo wszystko przeprowadzanie kontroli, aby sprawdzić poprawność wydatkowania środków publicznych – do czego są zobowiązane organy administracji publicznej.

Obowiązująca od 31.3.2015 r. ZmOświatU15 doprecyzowała możliwość kontrolowania prawidłowości pobrania dotacji. Kontrola comiesięcznych informacji o liczbie uczniów zgłaszanych przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonowała już wcześniej. Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie uchwały z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 OświatU prowadziły kontrolę liczby uczniów przez dostęp do dokumentacji przebiegu nauczania, zapewniony im od 22.4.2009 r.

Uprawnienia organów kontrolujących określono w art. 36 FinZadOśwU. Jednostki samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom z budżetów tych jednostek. W wyniku ZmPrOśw18 od 1.1.2019 r. poszerzono uprawnienia kontrolne JST o kontrolę dotacji wypłacanych na uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

Uprawnienia do przeprowadzania kontroli z art. 36 FinZadOśwU od 1.1.2019 r. obejmują możliwości skontrolowania szkoły ponadpodstawowej w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe z art. 31 i 31a FinZadOśwU.Od 1.1.2019 r. JST posiadają kompetencje w zakresie:
1) kontroli liczby i rodzaju uczniów wykazywanych w comiesięcznych informacjach o faktycznej liczbie uczniów,
2) kontroli frekwencji (dotyczy tylko szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny i nauki),
3) kontroli sposobu wykorzystania dotacji,
4) kontroli sposobu wykorzystania dotacji wypłaconej na uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

Zobacz także:


Więcej o dotacjach oświatowych znajdziesz na

w module Finanse publiczne, księgowość i podatki
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności